58È RAL·LI D'ESQUÍ DE MUNTANYA DEL CEC - DYNAFIT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      FOTOS:  2015 , 20142013 , 2012

VÍDEOS: 2015 , 20152013 

 

 

Segueix tota l'actualitat del Ral·li a: 

     

 

 Informació:

 

 

Política de privacitat

En compliment amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal nº 15/1.1999, del 13 de desembre de 1999, l’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel•lació de les seves dades. Per a aquest fi, serà necessària una sol•licitud escrita i firmada dirigida al CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA – CLUB ALPÍ CATALÀ, amb domicili al carrer Paradís, 12. 08002 Barcelona o mitjançant correu electrònic a cec@cec.cat . El CEC li informa que per realitzar la inscripció a http:collserola.cec.cat, és necessari proporcionar determinades dades de caràcter personal que es tractaran de forma automatitzada i seran incorporades als nostres fitxers automatitzats, dels quals el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA és titular i responsable. Les dades sol•licitades són usades per processar la inscripció, posar-nos en contacte amb vostè per solucionar dubtes o problemes originats en la inscripció, així com per adequar la publicitat i els continguts d’aquesta pàgina web als seus interessos. La informació personal facilitada per l’usuari no es donarà ni vendrà a cap organització externa per al seu us en màrketing o captació de clients sense el seu consentiment. La seguretat del portal www.cec.cat , queda subjecta a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, sobre firma electrònica, Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com de les condicions d’utilització del portal al qual es fa referència.

Cookies http:collserola.cec.cat utilitzarà “cookies” amb la finalitat d’agilitzar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari. Les “cookies” són blocs de dades que determinades websites envien al disc dur de l’ordinador quan aquest es connecta amb la finalitat d’identificar-lo, quedant emmagatzemada dita informació en el disc dur de l’ordinador de l’usuari. Les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim, no permetent accedir a dades de caràcter personal ni, en general, a dades del disc dur de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a que s’instal•li en el seu disc dur una “cookie” o bé per a rebutjar totes o algunes de les “cookies”. En aquest últim cas, la rapidesa i qualitat en el funcionament dels serveis de http:collserola.cec.cat, pot disminuir.

Condicions generals

El portal www.cec.cat és propietat del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA i queda subjecte a les següents condicions generals:
1. La utilització del portal així com dels serveis que s’ofereixen a www.cec.cat són de caràcter gratuït, i sense prejudici de que aquesta circumstància pugui variar d’acord amb la clàusula vuitena d’aquestes Condicions Generals o per les Condicions Generals d’Ús que regulen particularment qualsevol dels serveis inclosos oferts a www.cec.cat. Alguns dels serveis oferts, requereixen el previ registre de l’usuari, per l’autorització de la qual haurà de donar-se d’alta com a usuari de www.cec.cat.
2. Per el simple us del portal o de qualsevol dels portals inclosos en www.cec.cat l’usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals.
3. L’usuari està obligat a no utilitzar el portal ni els serveis oferts a www.cec.cat per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’orde públic i, en general, a fer un us conforme a les presents Condicions Generals. S’obliga així mateix a no realitzar a través dels serveis, activitats publicitàries o d’explotació comercial i a no remetre missatges utilitzant una identitat falsa, així com a no ocultar de cap forma l’origen del missatge.
4. L’usuari està obligat a respectar les restriccions d’us del portal i dels serveis establerts a www.cec.cat en cada moment.
5. El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA – CLUB ALPÍ CATALÀ no serà responsable dels errors que poguessin produir-se en les comunicacions, inclosos els esborrats, transmissió incomplerta o retràs en la remissió, no comprometent-se tampoc a que la xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment. Tampoc respondrà el CEC en cas de que un tercer, trancant les mesures de seguretats establertes per el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA en el portal www.cec.cat, accedeixi als missatges o les utilitzi per a la remissió de virus informàtics. El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA – CLUB ALPÍ CATALÀ ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment exigides per a la protecció de dades personals subministrades per l’usuari. No obstant, el CEC no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat de dites dades en la seva transmissió a través de la xarxa. El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA – CLUB ALPÍ CATALÀ no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmeten amb la utilització del portal www.cec.cat així com tampoc la seva veracitat o exactitud. El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA – CLUB ALPÍ CATALÀ no controla la utilització que els usuaris fan del portal ni garantir que ho facin conforme a les presents Condicions Generals. El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA – CLUB ALPÍ CATALÀ no controla ni garantitza l’absència de virus informàtics en els serveis prestats per tercers a través del portal que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Els dispositius d’enllaç que el portal www.cec.cat posa a disposició dels usuaris tenen per únic objecte facilitar als mateixos la recerca de la informació disponible a Internet. El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA – CLUB ALPÍ CATALÀ no ofereix ni comercialitza els productes o serveis disponibles en els llocs enllaçats ni assumeix cap responsabilitat per tals productes o serveis.
6.El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA – CLUB ALPÍ CATALÀ, podrà interrompre el servei que està sent utilitzat per l’usuari i resoldre de mode immediat la relació amb l’usuari si detecta un us del seu portal o de qualsevol dels serveis del portal www.cec.cat que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar contrari a les presents Condicions Generals.
7.El CEC es reserva el dret de deixar d’oferir qualsevol dels serveix oferts en el portal www.cec.cat , només comunicant-ho en la pantalla d’accés al servei. Es reserva, així mateix, el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avis, la presentació i condicions del Portal, així com dels serveis del portal www.cec.cat i les condicions requerides per a la seva utilització.
8.El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA podrà en qualsevol moment, modificar les presents Condicions Generals o introduir noves condicions d’ús del portal i/o dels serveis de www.cec.cat, inclòs el cessament de la gratuïtat. Dites modificacions només seran d’aplicació a partir de la seva entrada en vigor.
9.El portal www.cec.cat i per a possibles litigis es regirà per les següents lleis i reglaments: - Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic - Reglament CE nº44/2001 del Consell, de 22 de desembre de 2000 relatiu a la competència judicial. - Llei 26/1984 de 19 de juliol, general per a la defensa de consumidors i usuaris - Llei 7/1996 de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista - Llei 7/1998 de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació - Art. 5.3 de la Llei 1906/1999 de 17 de desembre, per el que es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals.